Polityka prywatności i plików cookies

Poniżej znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.amerykaija.pl

W razie pytań i wątpliwości, można skontaktować się z administratorem strony Lidią Krawczuk wysyłając wiadomość na adres [email protected]

Najważniejsze informacje :

1. Zapisując się do newslettera, dodając komentarz, czy kontaktując się z administratorem, użytkownik przekazuje administratorowi swoje dane osobowe. Dane użytkownika pozostaną poufne i bezpieczne i nie są udostępniane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

2. Dane osobowe są powierzane tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Strona korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takich jak wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie, czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbierane są dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na zbieranie o nim takich danych, czy nie.

4. Strona korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies użytkownik może zadecydować, czy wyraża na to zgodę. Strona korzysta również z systemu komentarzy Disqus, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies tego narzędzia.

5.  Strona zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Pinterest.

6. Strona osadza filmy wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.

Dane osobowe :

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Lidia Krawczuk.  

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter.
 2. Dane przekazane w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania użytkownikowi newslettera.
 3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, RODO przyznaje użytkownikowi następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych :

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda została wyrażona.

Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom :

 • Mad Ventures Patryk Kozioł, Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 • UAB „MailerLite”, Paupio 28, Vilnius, Lithuania, 302942057, LT100007448516 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera.
 • Disqus, 717 Market St San Francisco, CA 94103 – w celu dodania komentarza na blogu.

Pliki cookies i inne technologie :

1.Administrator wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych  oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

3. Administrator informuje, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony może być utrudnione.

4. pliki cookies mogą być usunięte przez użytkownika po ich zapisaniu przez administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.

5. Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika w ramach strony oraz zbierające pliki cookies:

 • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk strony; Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 • filmy z serwisu YouTube – wyświetlając taki film, użytkownik godzi się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube
 • komentarze Disqus – dodając komentarz na stronie, użytkownik przekazuje swoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej, adresu IP i treści komentarza. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Dane z bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania strony. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy strona przestanie istnieć. Do systemu Disqus, dane użytkownika trafiają na podstawie umowy użytkownika zawartej z firmą Disqus. O celach i czasie przetwarzania danych w systemie Disqus decyduje firma Disqus. Dane przetwarzane są na podstawie zgody użytkownika wynikającej z dodania komentarza. Dane przetwarzane są na stronie wyłącznie w celu opublikowania komentarza. Część danych (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na stronie przy dodanym komentarzu.
 • kontakt e-mailowy – użytkownik kontaktując się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe.
 • Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.

Logi serwera :

 • Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 • Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.